Διεύθυνση Ωδείου Παλλήνης:
Μαυρομιχάλη 8

Τηλ. Επικοινωνίας: 210 – 666 8414

Διεύθυνση Μπαλέτου Παλλήνης:
Μαυρομιχάλη 8

Τηλ. Επικοινωνίας: 210 – 666 8414

Διεύθυνση Ραφήνας:
Τριγλίας 28 και Καραγιάννη

Τηλ. Επικοινωνίας: 22940 – 23415
Email: info@odeiobaletokontoes.gr

Θέσεις εργασίας
Email: work@odeiobaletokontoes.gr