Έχοντας σαν φιλοσοφία ότι οι Τέχνες και ιδιαίτερα της μουσικής και του χορού είναι απόλυτα αναγκαίες για την μόρφωση του σύγχρονου ανθρώπου, ο χώρος μας, το ωδείο και η σχολή χορού με το εκπαιδευτικό και καλλιτεχνικό τους πρόγραμμα εργάζονται για να επιτύχουν τους στόχους που οραματίζονται, να ξεπεράσουν την εκπαιδευτική προέκταση των δύο αυτών τεχνών και να τις μετατρέψουν σε καλλιτεχνική δημιουργία.