Προετοιμασία για τα μουσικά Πανεπιστήμια

Προετοιμασία για τα μουσικά Πανεπιστήμια

  • Τα μαθήματα του ωδείου μας για την Προετοιμασία για τα μουσικά Πανεπιστήμια είναι ατομικά και γίνονται μία ή δύο φορές την εβδομάδα ανάλογα με την ηλικία και το επίπεδο του μαθητή.
  • Στο τμήμα προετοιμασίας για την εισαγωγή στα τμήματα μουσικών σπουδών των πανεπιστημίων διδάσκονται : αρμονία (ελάχιστο επίπεδο τουλάχιστον Γ έτος υποχρεωτικού μαθήματος αρμονίας),
    και dictee.
  • Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στο ωδείο Δημιουργία στην Παλλήνη και στην Ραφήνα.

H ένταξη των μουσικών σπουδών στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση έχει δημιουργήσει την ανάγκη για ειδικά προγράμματα σπουδών που να εξασφαλίζουν,σε λίγο χρονικό διάστημα την επαρκή προετοιμασία των υποψηφίων για το τμήμα μουσικολογίας του πανεπιστημίου και κατά συνέπεια την επαγγελματική τους αποκατάσταση,

Ανταποκρινόμενο σε αυτή την ανάγκη το ωδείο μας δημιούργησε το ειδικό αυτό τμήμα προετοιμασίας για την εισαγωγή στα τμήματα μουσικών σπουδών των παναπιστημίων,

Διδάσκονται

  • Αρμονία (ελάχιστο επίπεδο τουλάχιστον Γ έτος υποχρεωτικού μαθήματος αρμονίας)
  • Dictee

Τα μαθήματα είναι ατομικά και γίνονται μία ή δύο φορές την εβδομάδα ανάλογα με την ηλικία και το επίπεδο του μαθητή,

Ο ελάχιστος χρόνος προετοιμασίας είναι 1 χρόνος αν ο μαθητής είναι στην Γ΄ λυκείου ή απόφοιτος ενώ απαιτούνται 2 χρόνια προετοιμασίας αν ο μαθητής είναι στην Β΄ λυκείου.


ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Το εκπαιδευτικό δυναμικό του Ωδείου Δημιουργία Π.Κοντοέ είναι ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο της εκπαιδευτικής μας δύναμης είναι επιλεγμένο με τα αυστηρότερα κριτήρια ήθους, γνώσης, καλλιτεχνικής αξίας, εκπαιδευτικής εμπειρίας και μεταδοτικής ικανότητας, με συνεχή σημαντική παρουσία στα καλλιτεχνικά δρώμενα της χώρας μας, αλλά και του εξωτερικού.