Μουσική Προπαιδεία – Δωρεάν μάθημα γνωριμίας έως 15 Σεπτεμβρίου