Σύστημα Orff-Μουσική Προπαιδεία-Δωρεάν εγγραφή και μάθηματα γνωριμίας