20 χρόνια σχολή μπαλέτου Δημιουργία-Μηνιαία δίδακτρα 40€*