Μοντέρνος Χορός

Στην Ελλάδα, ο όρος «μοντέρνος χορός» χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια ομάδα χορών που χορεύονται ατομικά (solo) ή σε ομάδες (group dances), και περιλαμβάνει το hip-hop, το break dance, το rn’b, το funky, τη jazz και άλλα χορευτικά είδη.
Παρ’ όλο που οι χοροί αυτοί διακρίνονται από σημαντικές διαφορές, παρουσιάζουν ένα κοινό χαρακτηριστικό, μπορούν να ερμηνευτούν ελεύθερα ανάλογα με την κρίση και τη διάθεση του εκάστοτε χορευτή.

Ένα τυπικό ομαδικό μάθημα είναι δομημένο σε τρία σκέλη, όπως τα περισσότερα μαθήματα (ατομικά ή ομαδικά).

Το πρώτο σκέλος αποτελείται από την προθέρμανση ή αλλιώς το «ζέσταμα».
Μετά την προθέρμανση, ακολουθεί το κύριο μέρος του μαθήματος κατά το οποίο οι μαθητές διδάσκονται καινούρια βήματα τα οποία ενώνουν μεταξύ τους σε συνδυασμούς κινήσεων οχτώ χτύπων (οχτάρια).

Στα τελευταία 5 με 10 λεπτά του μαθήματος, οι μαθητές εκτελούν κάποιες ασκήσεις χαλάρωσης και διατάσεις για να χαλαρώσουν οι μύες και να προληφθούν τυχόν τραυματισμοί.

Τα μαθήματα μοντέρνου χορού είναι ένας όμορφος και οικονομικός τρόπος για να ξεφύγετε από την πίεση και το άγχος της καθημερινότητας, της δουλειάς ή του σχολείου, και ένας πολύ αποτελεσματικός τρόπος για να ασχοληθείτε και να μάθετε αυτό που αγαπάτε….το χορό.

Η σχολή μπαλέτου και μοντέρνου χορού ‘Δημιουργία’ με τους έμπειρους και αξιόλογους δασκάλους και συνεργάτες της εγγυώνται τον καλύτερο συνδυασμό σωματικής έκφρασης , άρτιας τεχνικής , καλής φυσικής κατάστασης , μέσα από προγράμματα ντυμένα με τις καλύτερες μουσικές επιλογές.