Κλασική Μουσική | Ωδείο Μπαλέτο Δημιουργία Π.Κοντοέ

Κλασική Μουσική

Η κλασική μουσική είναι ο θεμέλιος λίθος πολλών μετέπειτα μουσικών τάσεων και ρευμάτων. Είναι μια μουσική παγκοσμίως αποδεκτή και ιδεολογικά καθιερωμένη. Άλλωστε, ο όρος “κλασικό” σημαίνει γενικότερα κάτι το ολοκληρωμένο, το υποδειγματικό, όμορφο και διαχρονικό. Σε καμία περίπτωση, όμως, δεν πρέπει να θεωρείται μια “σοβαρή” και άκαμπτη μουσική, καθώς πολύ εύκολα ενσωματώνεται σε κάθε εποχή και τάση, αφού τα χαρακτηριστικά της είναι η αρμονία, η τελειότητα στη δομή, η αίσθηση της πληρότητας και του ωραίου.

Στον τομέα της κλασικής μουσικής, οι μαθητές ειδικεύονται είτε σε κάποιο όργανο είτε στο λυρικό τραγούδι, ενώ, παράλληλα, λαμβάνουν θεωρητικές σπουδές, που είναι η βάση της μουσικής παιδείας.