Ειδικά Τμήματα

Στο Ωδείο, Μπαλέτο Δημιουργία διαθέτουμε ειδικά τμήματα εκμάθησης μουσικής όπως ταχύρυθμα μαθήματα ενηλίκων, προετοιμασία για μουσικά σχολεία, μουσική τεχνολογία κι άλλα.

Ειδικά Τμήματα