Χάλκινα Πνευστά

Χάλκινα Πνευστά

Στο τμήμα αυτό ο μαθητής θα διδαχθεί πάνω σε κάποιο από τα παρακάτω συγκεκριμένα όργανα: Τρομπέτα, Κόρνο, Τρομπόνι, Τούμπα