Κρουστά

Κρουστά

Στο τμήμα αυτό ο μαθητής θα διδαχθεί πάνω σε κάποιο από τα παρακάτω συγκεκριμένα όργανα: Τύμπανο, Ταμπούρο, Ξυλόφωνο, Κύμβαλα και Μεταλλόφωνο.