Μουσικά Σχήματα

Μουσικά Σχήματα

  • Το τμήμα αυτό δίνει την ευκαιρία στους σπουδαστές να ολοκληρώσουν την τεχνική και τις γνώσεις τους
  • Μαθαίνουν να λειτουργούν σε ομάδες
  • Αναπόσπαστο μέρος του μαθήματος είναι οι πρόβες και η εμφάνιση σε συναυλίες
  • Επικοινωνήστε μαζί μας για να κλείσουμε ραντεβού για να δείτε τις εγκαταστάσεις μας, τους καθηγητές μας και τον τρόπο λειτουργίας μας.


Έχει αποδεχθεί ότι πέρα από την προσωπική μελέτη ο μαθητής-μουσικός πρέπει και θέλει να συμμετέχει σε μια ομάδα (group).

Η ανάγκη αυτή είναι σημαντικότερη στην μοντέρνα μουσική η οποία κατα κανόνα παίζετε ομαδικά.

Το τμήμα αυτό δίνει την ευκαιρία στους σπουδαστές να ολοκληρώσουν την τεχνική και τις γνώσεις τους , να μάθουν να λειτουργούν σε ομάδες και να συνδέσουν καλύτερα την μουσική που ακούν με αυτή που μελετούν.

Αναπόσπαστο μέρος του μαθήματος είναι οι πρόβες και η εμφάνιση σε συναυλίες.


ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Το εκπαιδευτικό δυναμικό του Ωδείου Δημιουργία Π.Κοντοέ είναι ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο της εκπαιδευτικής μας δύναμης
είναι επιλεγμένο με τα αυστηρότερα κριτήρια ήθους, γνώσης, καλλιτεχνικής αξίας, εκπαιδευτικής εμπειρίας και μεταδοτικής
ικανότητας, με συνεχή σημαντική παρουσία στα καλλιτεχνικά δρώμενα της χώρας μας, αλλά και του εξωτερικού.