Προετοιμασία για τα μουσικά Πανεπιστήμια

Προετοιμασία για τα μουσικά Πανεπιστήμια

  • Τα μαθήματα του ωδείου μας για την Προετοιμασία για τα μουσικά Πανεπιστήμια είναι ατομικά και γίνονται μία ή δύο φορές την εβδομάδα ανάλογα με την ηλικία και το επίπεδο του μαθητή.
  • Στο τμήμα προετοιμασίας για την εισαγωγή στα τμήματα μουσικών σπουδών των πανεπιστημίων διδάσκονται : αρμονία (ελάχιστο επίπεδο τουλάχιστον Γ έτος υποχρεωτικού μαθήματος αρμονίας),
    και dictee.
  • Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στο ωδείο Δημιουργία στην Παλλήνη και στην Ραφήνα.

Στόχος του αυτού του μαθήματος είναι στο να παρέχει  άρτια και σωστή προετοιμασία για την εισαγωγή των μαθητών στο  τμήμα της μουσικολογίας του Πανεπιστημίου-τμήμα μουσικών σπουδών

Η ένταξη της μουσικής εκπαίδευσης στο πανεπιστήμιο δημιούργησε την ανάγκη για ειδικά προγράμματα σπουδών που μπορούν να εξασφαλίσουν ακόμα και σε λίγο χρόνο την σωστή προετοιμασία των υποψηφίων στην Ανώτατη εκπαίδευση και εν συνεχεία στην επαγγελματική τους αποκατάσταση.

Το ωδείο Δημιουργία Π.Κοντοέ  άμεσα ανταποκρινόμενο στις νέες αυτές  ανάγκες δημιούργησε το ειδικό τμήμα προετοιμασίας για την εισαγωγή στα τμήματα  Μουσικών σπουδών των πανεπιστημίων στο οποί διδάσκονται:

  • Aρμονία(ελάχιστο επίπεδο γνώσης για τις εξετάσεις είναι το Γ έτος του υποχρεωτικού μαθήματος της αρμονίας) και
  • dictée.

Τα μαθήματα είναι ατομικά ή ομαδικά, μπορούν να γίνονται δε, μία ή δύο φορές την εβδομάδα, ανάλογα με το επίπεδο και την ηλικία των μαθητών.

Ο ελάχιστος χρόνος προετοιμασίας είναι 1 έτος για μαθητές της  Γ Λυκείου ή αποφοίτους και 2 έτη για μαθητές της Β Λυκείου.

 Πρέπει ωστόσο να διευκρινίσουμε, ότι ο χρόνος φοίτησης δεν είναι δεσμευτικός για τον σπουδαστή που έχει μεγάλη πρόοδο και εξελίσσεται με γρήγορους ρυθμούς.