Επικοινωνία

Ωδείο Δημιουργία Παλλήνης Π. Κοντοέ
Διεύθυνση: Μαυρομιχάλη 8, Παλλήνη
Τηλ. Επικοινωνίας: 210 – 666 8414

Ωδείο Δημιουργία Ραφήνας:
Διεύθυνση: Τριγλίας 28 και Καραγιάννη, Ραφήνα
Τηλ. Επικοινωνίας: 22940 – 23415

Σχολή Μπαλέτου Δημιουργία Παλλήνης:
Διεύθυνση: Μαυρομιχάλη 8, Παλλήνη
Τηλ. Επικοινωνίας: 210 – 666 8414

Email: info@odeiobaletokontoes.gr