Βυζαντινή Μουσική

Βυζαντινή Μουσική

βυζαντινή μουσική

  • Το ωδείο μας διδάσκει βυζαντινή μουσική σε ομαδικά και ατομικά τμήματα, για αρχάριους και προχωρημένους.
  • Η εγγραφή στα μαθήματα βυζαντινής μουσικής μπορεί να γίνει καθ όλη τη διάρκεια του έτους.
  • Τα μαθήματα βυζαντινής μουσικής παραδίδονται στο ωδείο Παλλήνης και στο ωδείο Ραφήνας.
  • Επικοινωνήστε μαζί μας για να κλείσουμε ραντεβού για να δείτε τις εγκαταστάσεις μας, τους καθηγητές μας και τον τρόπο λειτουργίας μας.


ΣΠΟΥΔΕΣ

Για τα μαθήματα Βυζαντινής μουσικής τα έτη φοίτησης είναι 5 για την απόκτηση πτυχίου Βυζαντινής μουσικής ή διπλώματος Βυζαντινής μουσικής. Πρέπει ωστόσο να διευκρινίσουμε, ότι τα έτη φοίτησης δεν είναι δεσμευτικά για τον σπουδαστή που έχει μεγάλη πρόοδο και εξελίσσεται με γρήγορους ρυθμούς, αφού έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει υψηλότερη τάξη λαμβάνοντας μέρος στις κατατακτήριες εξετάσεις. Η ιδιαιτερότητα στο μάθημα της Βυζαντινής μουσικής για τους υποψήφιους των απολυτηρίων εξετάσεων, είναι ότι για να διεκδικήσουν τον τίτλο σπουδών (πτυχίο Βυζαντινής μουσικής ή δίπλωμα Βυζαντινής μουσικής) πρέπει να έχουν απολυτήριο Λυκείου. Ο σπουδαστής που βρίσκεται στο Ε έτος (τελευταίο έτος) και με την προϋπόθεση ότι έχει παρακολουθήσει όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα που προβλέπονται για τη Βυζαντινή μουσική, έχει το δικαίωμα να λάβει μέρος στις απολυτήριες εξετάσεις ως υποψήφιος για να αποκτήσει πτυχίο Βυζαντινής μουσικής ή δίπλωμα Βυζαντινής μουσικής. Στην περίπτωση που αποκτήσει πτυχίο και επιθυμεί να αποκτήσει δίπλωμα, θα χρειαστεί προετοιμασία για το δίπλωμα τουλάχιστον για 2 σχολικά έτη μετά την απόκτηση πτυχίου.


ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Τα υποχρεωτικά μαθήματα είναι μια σειρά από μαθήματα τα οποία γίνονται παράλληλα και κατά τη διάρκεια της φοίτησης στα μαθήματα Βυζαντινής μουσικής και είναι υποχρεωτικά μόνο για τους σπουδαστές που επιθυμούν να διεκδικήσουν τίτλο σπουδών (πτυχίο Βυζαντινής μουσικής ή δίπλωμα Βυζαντινής μουσικής). Αυτά είναι:

  • Θεωρία Α’ έτος και σολφέζ Α’ έτος
  • Θεωρία Β’ έτος και σολφέζ Β’ έτος
  • Θεωρία Γ’ έτος και σολφέζ Γ’ έτος

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Το εκπαιδευτικό δυναμικό του Ωδείου Δημιουργία Π.Κοντοέ είναι ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο της εκπαιδευτικής μας δύναμης είναι επιλεγμένο με τα αυστηρότερα κριτήρια ήθους, γνώσης, καλλιτεχνικής αξίας, εκπαιδευτικής εμπειρίας και μεταδοτικής ικανότητας, με συνεχή σημαντική παρουσία στα καλλιτεχνικά δρώμενα της χώρας μας, αλλά και του εξωτερικού.

Η μουσική της Ορθόδοξης Ελληνικής Εκκλησίας, που διαμορφώθηκε κυρίως στο Βυζάντιο και αποτέλεσε ειδικό μελωδικό σύστημα τεχνοτροπίας, διδάσκεται με τον πλέον συστηματικό τρόπο. Ο μαθητής έχει την ευκαιρία να μελετήσει τη μεγάλη εκκλησιαστική μουσική παράδοση της ελληνικής βυζαντινής μουσικής.

Ο συγκεκριμένος τομέας περιλαμβάνει εκπαίδευση σε θεωρητικά θέματα, κυρίως όσον αφορά την ανάγνωση της βυζαντινής σημειογραφίας και την ιστορία της βυζαντινής μουσικής, με έμφαση στην παρακαταθήκη των μεγάλων μελουργών των περασμένων αιώνων. Ο μαθητής έχει, παράλληλα, τη δυνατότητα να εκπαιδευτεί στην τέχνη της ψαλτικής και στον πλούτο των ποικιλματικών τεχνικών του καλοφωνικού μέλους.