Ξύλινα Πνευστά

Ξύλινα Πνευστά

Στο τμήμα αυτό ο μαθητής θα διδαχθεί πάνω σε κάποιο από τα παρακάτω συγκεκριμένα όργανα: Φλάουτο, Ομπόε, Κλαρινέτο, Φαγκότο.