Έγχορδα

Έγχορδα

Έγχορδα ονομάζονται τα μουσικά όργανα τα οποία διαθέτουν χορδές για την παραγωγή του ήχου. Στο τμήμα αυτό ο μαθητής θα διδαχθεί πάνω σε κάποιο από τα παρακάτω συγκεκριμένα όργανα: