Αντίστιξη

  • Τα μαθήματα παραδίδονται στο ωδείο Παλλήνης και στο ωδείο Ραφήνας.
  • Τα υποχρεωτικά μαθήματα είναι: Ιστορία της μουσικής (2 έτη), Πιάνο (μέχρι μέσης σχολής), Μορφολογία, Οργανολογία, Πρακτικό διδασκαλείο
  • Επικοινωνήστε μαζί μας για να κλείσουμε ραντεβού για να δείτε τις εγκαταστάσεις μας, τους καθηγητές μας και τον τρόπο λειτουργίας μας.

Στη σχολή ανώτερων θεωρητικών του τμήματος αντίστιξης, διδάσκονται όλα τα είδη απλής αντίστιξης, πεντάφωνη, επτάφωνη, οκτάφωνη απλή αντίστιξη, μελέτη των τόνων της Δυτικής Εκκλησίας και των ήχων της Ανατολικής και εναρμόνιση χορικών. Αντιστικτική επεξεργασία σε Βυζαντινές και δημώδεις μελωδίες, μίμηση, κανόνες, διπλή τριπλή και τετραπλή αντίστιξη, πεποικιλμένος κανόνας, πεποικιλμένο χορικό, διπλή χορωδία κ.ά.


YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Τα υποχρεωτικά μαθήματα είναι μια σειρά από μαθήματα τα οποία γίνονται παράλληλα και κατά τη διάρκεια των σπουδών του ειδικού μαθήματος (αντίστιξη) και είναι υποχρεωτικά μόνο για τους σπουδαστές που επιθυμούν να διεκδικήσουν τίτλο σπουδών (πτυχίο). Αυτά είναι:

  • Ιστορία της μουσικής (2 έτη)
  • Πιάνο (μέχρι μέσης σχολής)
  • Μορφολογία
  • Οργανολογία
  • Πρακτικό διδασκαλείο

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Το εκπαιδευτικό δυναμικό του Ωδείου Δημιουργία Π.Κοντοέ είναι ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο της εκπαιδευτικής μας δύναμης είναι επιλεγμένο με τα αυστηρότερα κριτήρια ήθους, γνώσης, καλλιτεχνικής αξίας, εκπαιδευτικής εμπειρίας και μεταδοτικής ικανότητας, με συνεχή σημαντική παρουσία στα καλλιτεχνικά δρώμενα της χώρας μας, αλλά και του εξωτερικού.