Αρμονία

  • Τα μαθήματα αρμονίας παραδίδονται στο ωδείο Παλλήνης και στο ωδείο Ραφήνας.
  • Τα υποχρεωτικά μαθήματα γίνονται παράλληλα και κατά τη διάρκεια των σπουδών του ειδικού μαθήματος (ειδικό αρμονίας) και είναι υποχρεωτικά μόνο για τους σπουδαστές που επιθυμούν να διεκδικήσουν τίτλο σπουδών (πτυχίο).
  • Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στο ωδείο Δημιουργία στην Παλλήνη και στην Ραφήνα.

Στη σχολή ανώτερων θεωρητικών του τμήματος του ειδικού αρμονίας, διδάσκεται ολόκληρη η ύλη της αρμονίας, χορικά της Δυτικής Εκκλησίας, των ήχων της Ανατολικής και των νεοελληνικών κλιμάκων και ρυθμών, εναρμόνιση βυζαντινών και δημωδών μελωδιών, αναλύσεις έργων κλασσικών και νεώτερων μουσουργών, αρμονική υπαγόρευση και εναρμόνιση στο πιάνο βάσιμου και μελωδίας.


ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Τα υποχρεωτικά μαθήματα είναι μια σειρά από μαθήματα τα οποία γίνονται παράλληλα και κατά τη διάρκεια των σπουδών του ειδικού μαθήματος (ειδικό αρμονίας) και είναι υποχρεωτικά μόνο για τους σπουδαστές που επιθυμούν να διεκδικήσουν τίτλο σπουδών (πτυχίο). Αυτά είναι:

  • Σολφέζ (μέχρι έκτης τάξεως)
  • Ιστορία της μουσικής (2 έτη)
  • Πιάνο (μέχρι μέσης σχολής)
  • Αντίστιξη (1 έτος)
  • Χορωδία
  • Πρακτικό διδασκαλείο (2 έτη)

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Το εκπαιδευτικό δυναμικό του Ωδείου Δημιουργία Π.Κοντοέ είναι ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο της εκπαιδευτικής μας δύναμης είναι επιλεγμένο με τα αυστηρότερα κριτήρια ήθους, γνώσης, καλλιτεχνικής αξίας, εκπαιδευτικής εμπειρίας και μεταδοτικής ικανότητας, με συνεχή σημαντική παρουσία στα καλλιτεχνικά δρώμενα της χώρας μας, αλλά και του εξωτερικού.