Τύμπανο

 • Το ωδείο μας διδάσκει τύμπανο σε ομαδικά και ατομικά τμήματα, για αρχάριους και προχωρημένους.
 • Η εγγραφή στα μαθήματα τυμπάνου μπορεί να γίνει καθ όλη τη διάρκεια του έτους.
 • Τα μαθήματα τυμπάνων παραδίδονται στο ωδείο Παλλήνης και στο ωδείο Ραφήνας.
 • Επικοινωνήστε μαζί μας για να κλείσουμε ραντεβού για να δείτε τις εγκαταστάσεις μας, τους καθηγητές μας και τον τρόπο λειτουργίας μας.


ΣΠΟΥΔΕΣ

 • Διάρκεια σπουδών ανά τάξη
 • Προκαταρκτική: Φοίτηση ενός έτους
 • Κατωτέρα: Φοίτηση ενός έτους
 • Μέση: Φοίτηση διετής
 • Ανωτέρα: Φοίτηση διετής ή τριετής

Η ανωτέρω διάρκεια φοίτησης αποτελεί το κατώτατο όριο.


ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • Θεωρία (3έτη)
 • Σολφέζ (5έτη)
 • Αρμονία (3 έτη)
 • Ιστορία της Μουσικής (2 έτη)
 • Μορφολογία (2 έτη )
 • Οργανογνωσία (1 έτος)
 • Μουσική Δωματίου (3 έτη)
 • Υποχρεωτικό Πιάνο (μέχρι την κατωτέρα)
 • Ιστορία της Τέχνης (1 έτος)
 • Ορχήστρα (3 έτη)
 • Εκγύμναση στο χειρισμό όλων των κρουστών οργάνων
 • Πρακτικό διδασκαλείο

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Το εκπαιδευτικό δυναμικό του Ωδείου Δημιουργία Π.Κοντοέ είναι ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο της εκπαιδευτικής μας δύναμης είναι επιλεγμένο με τα αυστηρότερα κριτήρια ήθους, γνώσης, καλλιτεχνικής αξίας, εκπαιδευτικής εμπειρίας και μεταδοτικής ικανότητας, με συνεχή σημαντική παρουσία στα καλλιτεχνικά δρώμενα της χώρας μας, αλλά και του εξωτερικού.

Πρόκειται για μεμβρανόφωνο με συγκεκριμένο ύψος ήχου που αποτελεί το σημαντικότερο κρουστό όργανο της συμφωνικής ορχήστρας.

Κατασκευαστικά αποτελείται από ένα ημισφαιρικό ή παραβολοειδές χάλκινο ηχείο, πάνω στο οποίο τεντώνεται μία μεμβράνη από δέρμα ή συνθετικό υλικό. Οι πλαστικές μεμβράνες πλεονεκτούν, επειδή δεν επηρεάζονται από αλλαγές της θερμοκρασίας, υστερούν όμως σε ηχητική απόδοση. Στη μέση του χάλκινου ηχείου υπάρχει οπή με διάμετρο περί τα 3 εκ. για εξισορρόπηση των πιέσεων και μείωση των ηχητικών αποσβέσεων.

Τα τύμπανα κατασκευάζονται σε διάφορες τονικότητες οι οποίες εξαρτώνται από τη διάμετρο της μεμβράνης και την ένταση με την οποία αυτή τεντώνεται. Τα συνηθέστερα μεγέθη είναι το μπάσο με διάμετρο 75-81 εκ., το μεγάλο με διάμετρο 68-71 εκ., το μικρό με διάμετρο 61-66 εκ., και το υψηλό τύμπανο, με διάμετρο 56-58 εκ. Με εξαίρεση το μπάσο τύμπανο, τα υπόλοιπα χαρακτηρίζονται με μία μεσαία νότα της περιοχής των ήχων τους. Στη συμφωνική ορχήστρα χρησιμοποιούνται συνήθως 3 τύμπανα .