Ξυλόφωνο

 • Το ωδείο μας διδάσκει ξυλόφωνο σε ομαδικά και ατομικά τμήματα, για αρχάριους και προχωρημένους.
 • Η εγγραφή στα μαθήματα ξυλόφωνου μπορεί να γίνει καθ όλη τη διάρκεια του έτους.
 • Τα μαθήματα ξυλόφωνου παραδίδονται στο ωδείο Παλλήνης και στο ωδείο Ραφήνας.
 • Επικοινωνήστε μαζί μας για να κλείσουμε ραντεβού για να δείτε τις εγκαταστάσεις μας, τους καθηγητές μας και τον τρόπο λειτουργίας μας.


ΣΠΟΥΔΕΣ

 • Διάρκεια σπουδών ανά τάξη
 • Προκαταρκτική: Φοίτηση ενός έτους
 • Κατωτέρα: Φοίτηση ενός έτους
 • Μέση: Φοίτηση διετής
 • Ανωτέρα: Φοίτηση διετής ή τριετής

Η ανωτέρω διάρκεια φοίτησης αποτελεί το κατώτατο όριο.


ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • Θεωρία (3έτη)
 • Σολφέζ (5έτη)
 • Αρμονία (3 έτη)
 • Ιστορία της Μουσικής (2 έτη)
 • Μορφολογία (2 έτη )
 • Οργανογνωσία (1 έτος)
 • Μουσική Δωματίου (3 έτη)
 • Υποχρεωτικό Πιάνο (μέχρι την κατωτέρα)
 • Ιστορία της Τέχνης (1 έτος)
 • Ορχήστρα (3 έτη)
 • Εκγύμναση στο χειρισμό όλων των κρουστών οργάνων
 • Πρακτικό διδασκαλείο

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Το εκπαιδευτικό δυναμικό του Ωδείου Δημιουργία Π.Κοντοέ είναι ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο της εκπαιδευτικής μας δύναμης είναι επιλεγμένο με τα αυστηρότερα κριτήρια ήθους, γνώσης, καλλιτεχνικής αξίας, εκπαιδευτικής εμπειρίας και μεταδοτικής ικανότητας, με συνεχή σημαντική παρουσία στα καλλιτεχνικά δρώμενα της χώρας μας, αλλά και του εξωτερικού.

Ξυλόφωνο χαρακτηρίζεται από τον 19ο αιώνα ένα ιδιόφωνο όργανο με ξύλινες πλάκες ίδιου πλάτους και πάχους, αλλά διαφορετικού μήκους, οι οποίες παράγουν ήχο με επίκρουση μπαγκέτων. Οι πλάκες στηρίζονται σε δύο σημεία από ελαστικό. Το ξυλόφωνο παράγει ήχο ξηρό και χαρακτηριστικό και καλύπτει λίγο περισσότερο από 3 οκτάβες. Οι δεξιοτέχνες ξυλοφωνίστες παίζουν συνήθως με 4 μπαγκέτες.